Huurvoorwaarden

 1. Alle prijzen gelden per dag (tenzij anders vermeld) en zijn exclusief BTW en in Euro.
  • Volgdagen worden als volgt berekend: 2e dag: 60%, 3e dag: 40%, 4e dag: 25%, weekprijs: 2,5x de dagprijs.
  • Alle huurprijzen exclusief bediening.
  • Technische ondersteuning of bediening van de apparatuur tegen een uurtarief van € 45,00 (uren worden altijd afgerond naar boven op halve uren).
  • Op zaterdagen geldt een toeslag van 40% en op zon- en feestdagen van 60%.
  • Avonduren van maandag t/m vrijdag: van 19.00-23.00 uur: 20%, na 23.00 uur: 30%
 2. Orders vanaf € 300,- (vaste afnemers vanaf € 150,-) zijn incl. bezorgen en ophalen binnen een straal van 40 km van Bergen op Zoom.
  • Bezorgkosten bedragen binnen de regio maximaal € 25,-.
  • Installatiekosten bedragen € 22,50 per half uur.
  • Voor levering op speciale tijden, spoedbestellingen of nabestellingen kunnen (in overleg) extra kosten worden doorberekend.
 3. Levering aan bedrijven op rekening (14 dagen netto; vaste afnemers: 30 dagen netto), aan verenigingen en particulieren (beperkte levering) uitsluitend à kontant.
 4. Bestelling van apparatuur dient altijd schriftelijk te geschieden, bij voorkeur per email. Iedere bestelling wordt door Hemel Video Bergen op Zoom per e-mail bevestigd.
 5. Indien bestelde apparatuur na bevestiging wordt geannuleerd, wordt 10% van de huurprijs in rekening gebracht. Apparatuur die vanaf de dag vóór gepland gebruik wordt geannuleerd, wordt voor de helft van de huurprijs doorberekend. Na bezorging wordt de gehele huurprijs doorberekend.
 6. Indien de bestelde apparatuur gecombineerd wordt met andere apparatuur, dragen wij zorg voor de werking van de door ons geleverde apparatuur. Voor de aansluiting van de te combineren apparatuur en de werking van deze combinatie is gebruiker verantwoordelijk. Defect geraakte apparatuur wordt niet in rekening gebracht na overleg met en goedkeuring door verhuurder!
 7. Apparatuur dient te worden terugbezorgd uiterlijk de dag na gebruik vóór 10.00 uur, tenzij anders afgesproken. Niet of te laat teruggebrachte apparatuur wordt doorberekend als extra huurdag(en) of bij ontbreken tegen vervangwaarde.
 8. Huurder is aansprakelijk voor apparatuur in geval van beschadiging, verlies of diefstal. Huurder wordt geacht de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen en deze aan het einde van de overeengekomen huurperiode in dezelfde staat aan verhuurder terug te bezorgen c.q. te overhandigen.
 9. Huurder vrijwaart verhuurder voor iedere vordering tot schadevergoeding wegens schade ontstaan door gebruik of toepassing van het gehuurde, tenzij huurder aan kan tonen, dan wel op overtuigende wijze aannemelijk maakt, dat bedoelde schade een gevolg is van nalatigheid aan de zijde van de verhuurder.